_

Programlar

_

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Motor gelişim gerilikleri, Serebral Palsi (SP veya CP), travma nedenli merkezi sinir sistemi yaralanmaları, merkezi sinir sistemini etkileyen dejeneratif, metabolik ve genetik kökenli hastalıklar, kas hastalıkları, mental motor retardasyon (mental motor gerilik), omurilik kapanma defektleri (spina bifida-meningomyelosel) gibi rahatsızlıkların rehabilite edilmesini sağlayan Merkezimizde öğrencilerimizin hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğünü geliştirmelerini sağlıyoruz.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Disleksi, diskalkuli, disgrafi, dispraksi (duyusal entegrasyon bozukluğu), disfazi / afazi, işitsel – işleme bozukluğu ve görsel – işleme bozukluğuna sahip olan çocuklar için özgül öğrenme güçlüğü destek eğitim programının sunulduğu kuruluşumuzda sunduğumuz eğitimlerle hedeflenen davranışların kazandırılmasını sağlıyoruz. Öğrenme güçlüğünün yaşantıda meydana getirdiği zorlukların aşılması adına verdiği eğitimlerle öğrencilerinin daha konforlu bir yaşama sahip olmasını sağlayan merkezimiz, oluşturduğu programlarla çocuğun yeteneklerine özel olarak uygulamada bulunuyor.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Otizm, Rett sendromu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, Asperger sendromu, başka türlü adlandırılamayan bozukluk (atipik otizm) gibi sorunlarla başa çıkmada öğrencilerinin yanında olan merkezimiz, çocukların işlevsel becerilerini kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Çocukların toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri adına hizmetlerini sürdüren merkezimizde öğrencilerimizin akademik becerilerini, sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini, öz bakım ve günlük yaşam becerilerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz.